Сайт вчителя  інформатики, фізики, математики
Головна
Вхід
Реєстрація
П`ятниця, 24.05.2024, 09:21Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту

Корисні сайти

Конкурси

Сайти шкіл І-ІІ ст
 • Борисівська ЗОШ
 • Брониківська ЗОШ
 • Броницька ЗОШ
 • В.Горбашівська ЗОШ
 • Варварівська ЗОШ
 • Гірківська ЗОШ
 • Дідовицька ЗОШ
 • Івашківська ЗОШ
 • Калинівська ЗОШ
 • Кленівська ЗОШ
 • Курчицька ЗОШ
 • Лучицька ЗОШ
 • М.Цвілянська ЗОШ
 • Наталівська ЗОШ
 • Немильнянська ЗОШ
 • Поліянівська ЗОШ
 • Стрієвська ЗОШ
 • Суховільська ЗОШ
 • С.Деражнянська ЗОШ
 • Тальківська ЗОШ
 • Таращанська ЗОШ
 • Тупалецька ЗОШ
 • Червоновільська ЗОШ
 • Яворівська ЗОШ

 • ТЕСТИ ОНЛАЙН
 • Тести з ІКТ

 • Наше опитування
  Оцініть мій сайт
  Всього відповідей: 15

  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Головна » 2020 » Квітень » 30 » Навчальні проєкти
  09:43
  Навчальні проєкти

  Виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів 

  із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» 


      Успіх в сучасному світі багато в чому визначається здатніс­тю людини проектувати своє життя: визначати далеку і найближчу перспективу, знаходити і залучати необхідні ресурси, намічати план дій і оцінювати досягнення поставлених цілей.
      Проект являє собою самостійне доскональне вивчення будь-якої проблеми з презентацією результатів роботи.
      Навчальний проект — спільна навчально-пізнавальна, дослідниць­ка, творча або ігрова діяльність учнів — партнерів, що має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямована на досягнення загального результату з розв’язування певної проблеми, значущої для учасників проекту.
      Виконання проекту на уроці інформатики дозволяє навчитися не тільки комп’ютерних технологій, але і прийомам самостійної роботи від вибору запропонованих тем до постановки цілей, народження гіпо­тез, розробки алгоритмів свого проекту і створення готових електро­нних продуктів.

      Які бувають проекти
      • Практико-орієнтований проект націлений на соціальні інтереси самих учасників проекту або зовнішнього замовника.
      • Дослідницький проект за структурою нагадує справжнє наукове до­слідження. Він включає обґрунтування актуальності обраної теми, позначення завдань дослідження, обов’язкове висунення гіпотези з подальшою її перевіркою, обговорення отриманих результатів. При цьому використовуються методи сучасної науки: лабораторний екс­перимент, моделювання, соціологічне опитування й інші.
      • Інформаційний проект спрямований на збір інформації про якийсь об’єкт, явище з метою її аналізу, узагальнення та подання для широкої аудиторії. Результатом такого проекту часто є публікація в ЗМІ, зокрема в Інтернеті.
      • Творчий проект передбачає максимально вільний і нетрадиційний підхід до оформлення результатів. Це можуть бути альманахи, театралізації, спортивні ігри, твори образотворчого чи декоратив­но-прикладного мистецтва, відеофільми тощо.
      • Рольово-ігровий проект. Учасники беруть на себе соціальні ролі або ролі літературних чи історичних персонажів з метою відтворення че­рез ігрові ситуації різних ситуацій соціальних або ділових відносин. 

   

      Робота над проектами проходить в кілька етапів:
          1. Підготовка до роботи над проектом.
          2. Вибір теми.
          3. Постановка мети і завдання проекту.
          4. Пошук інформації різними способами.
          5. Виконання завдань проекту.
          6. Підготовка до захисту проекту.
          7. Презентація (захист) проектів.
          8. Аналіз результатів проектної роботи.

  План навчального проекту:

          1. Мета
          2. Об’єкт дослідження
          3. Засіб опрацювання даних
          4. Форма подання результатів

   

      Проект «Роль всесвітньої мережі Інтернет у нашому житті» 


      Розглянемо етапи роботи над проектом на прикладі проекту «Роль всесвітньої мережі Інтернет у нашому житті».
      Мета проекту:
          • дослідити, яке місце займає Інтернет в нашому житті;
          • дізнатись, які небезпеки та можливості приховує в собі мережа;
          • підготувати рекомендації для активних користувачів Інтернету.
      Тривалість проекту: 4 уроки.
      

      У ході виконання проекту ви проаналізуєте користь та можливу шкоду від Інтернету та знайдете відповідь на питання: як не за­блукати у всесвітній мережі. Вхідне тестування покаже, чи існують у вас проблеми в користуванні Інтернетом, а якщо існують, то які саме. Для пошуку шляхів вирішення проблеми потрібно визначити основні тематичні питання проекту. Далі ви об’єднаєтесь в групи для роботи над питанням, яке вас зацікавило. Результати роботи варто оформити як презентацію, в якій підбиваються підсумки роботи всіх груп учнів.
      

      Працюючи над завданнями проекту, ви маєте змогу:
          • вдосконалити навички користування інтернет-ресурсами;
          • навчитися знаходити причинно-наслідкові зв’язки між подіями;
          • навчитися узагальнювати інформацію;
          • навчитися швидко шукати та критично оцінювати інформацію, подавати її у найкращій для сприйняття формі.
      Для планування і контроль за виконанням завдань проекту до­цільно створити інформаційну модель проекту у формі карти знань: 

   

  https://sites.google.com/site/lutskschool1yasenchuk/_/rsrc/1495036998379/navcalni-proekti/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C.JPG


      План реалізації проекту передбачає розв’язання компетентнісних задач, які ви розглянете у вправі 1.
      На етапі подання результатів проекту група учнів повинна створи­ти звіт про результати виконання завдань проекту у вигляді текстового документа або презентації. 

      Звіт повинний містити такі відомості:
      • мета проекту;
      • ключове і тематичні питання проекту;
      • задачі, які розв’язувались у ході виконання проекту;
      • URL-адреси сайтів, на яких знайшли необхідні дані;
      • результати виконання завдань проекту;
      • висновки, які учасники проекту зробили на основі результатів ви­конання завдань;
      • аналіз досягнення мети проекту.
      Завершальним етапом роботи над проектом є його публічний за­хист, в ході якого відбувається презентація звіту про результати ви­конання завдань проекту. Ви повинні оцінити рівень подачі та оформ­лення результатів дослідження кожної групи за чітко прописаними критеріями оцінювання.

      Зробимо висновки: робота над проектом дозволяє вам спробувати свої сили, перевірити знання і показати публічно досягнутий резуль­тат. Це діяльність, спрямована на розв’язування цікавої проблеми, що носить практичний характер, має важливе прикладне значення.

      Запитання для самоперевірки: 
          1. Що таке навчальний проект?
          2. Які бувають проекти?
          3. З яких етапів складається робота над проектом?
          4. Які відомості повинен містити звіт про результати виконання завдань проекту?
          5. Яку допомогу в навчанні ви отримуєте в Інтернеті?
          6. Які засоби захисту від інтернет-небезпеки ви використовуєте?

     


      Вправа 1. 
      Розв’язати компетентнісні задачі проекту.
      

      І. Дослідження моделі необмеженого розповсюдження комп’ю­терного вірусу в мережі Інтернет.

      1) Учень отримав електронного листа, до якого був прикріплений файл, що містив комп’ютерний вірус ILOVEYOU. Коли учень відкрив файл, вірус видалив усі графічні і звукові файли на диску, а потім, використовуючи адресну книгу поштової про­грами, розіслав такого саме листа всім знайомим учня. Завдя­ки використанню електронної пошти вірус ILOVEYOU заразив величезну кількість комп’ютерів по всьому світу за один день. Визначте, скільки комп’ютерів інфікував комп’ютер учня через 24 години, якщо середній коефіцієнт поширення вірусу дорівнює двом адресам за годину. Наявність засобів антивірусного захисту не враховувати. Динаміку поширення комп’ютерного вірусу можна описати за допомогою математичної моделі.

      Дано: Кі, Кі+1 — число заражених комп’ютерів в i-й та (і+1)-й моменти часу;
                  R — коефіцієнт поширення вірусу;
                  Т — загальний час поширення вірусу; 

                  dt — період поширення вірусу.

      Знайти: К — кількість заражених комп’ютерів за час Т

      

      Зв’язок: N = Т / dt; Кі+1 = Кі+ Кі *  R, i = 1..N

      2) Розробіть інтерфейс проекту згідно з рисунком. 

   

  https://sites.google.com/site/lutskschool1yasenchuk/_/rsrc/1495038338446/navcalni-proekti/1.JPG


      3) Запишіть код обробника події для кнопки Обчислити

     

  https://sites.google.com/site/lutskschool1yasenchuk/_/rsrc/1495038360321/navcalni-proekti/2.JPG

   


      4) Виконайте програму для початкових значень задачі. Зробіть висновки. Збережіть проект у папці Вправа 50.

      II. Проведення соціологічного дослідження
      5) Завдання: провести опитування серед учнів класу, узагальнити дані у вигляді таблиці Excel (Сalc) та побудувати діаграми, на яких відобразити результати опитування.
      Підготуйте опитувальник в тестовому процесорі або з викорис­танням технологій Web-2.0:
          • З ким ви спілкуєтесь в Інтернеті?
          • Скільки часу в день ви проводите в мережі Інтернет?
          • На яку небезпеку можна натрапити в Інтернеті?
          • Які сайти ви відвідуєте?
          • Чи повідомляєте ви інформацію про себе в Інтернеті?
          • Що корисного є в Інтернеті для навчання?

      6) Узагальніть результати опитування, занесіть дані до таблиці 
  Excel (Сalc) та побудуйте діаграми, на яких відобразіть результати опитування. Збережіть файл у папці Вправа 1.

   


  Навчальні проекти       Тема 1: Цифрова інформація в нашому житті.

      Предметно-змістовна область: інформатика.
      Тип проекту: дослідницький.
      Мета: дослідити основні ідеї, теоретичні і практичні принципи, що лежать в основі сучасних цифрових технологій і пристроїв.
      Ключове питання: як інформатика допомагає сучасній людині?
      

      Тематичні питання
      1. Як здійснюється кодування звукової інформації?
      

      Змістові питання:
          • У чому різниця між аналоговою й цифровою інформацією?
          • Як з аналогової інформації зробити цифрову?
          • Які існують пристрої та програмні засоби для опрацювання цифрового звуку?
          • Які існують формати файлів зі звуковою інформацією і в чому їх відмінність один від одного?
      

      2. Чому колір поданий в декількох палітрах?

      Змістові питання:
          • Що таке RGB-палітра і де вона використовується?
          • Що таке CMYK-палітра і де вона використовується?
          • Які є пристрої та програмні засоби для опрацювання зображень?
          • Які існують формати файлів із зображеннями і в чому їх від­мінність один від одного?
      

      3. Як навчити комп’ютер грамоті?

      Змістові питання:
      • Що таке таблиця кодів?
      • Які існують таблиці кодів символьної інформації?
      • Які існують проблеми кодування національних алфавітів?
      • У чому відмінність різних таблиць кодів і як розрізняються текстові файли, створені в різних кодуваннях?

      4. Як оцінити інформацію?

      Змістові питання:
          • Які існують критерії якісної оцінки інформації?
          • Які існують формули для оцінки кількості інформації?
          • Як теорія інформації допомагає вирішувати побутові задачі?
          • Які існують одиниці вимірювання інформації?

      Форма подання результатів проекту: презентація, буклет, відеоматеріали, Wiki-cтaття.       Тема 2: Імена та відкриття в історії інформатики.

      Предметно-змістовна область: інформатика.
      Тип проекту: інформаційний.
      Мета: дослідити історію розвитку обчислювальної техніки, вплив видатних особистостей в галузі інформаційних технологій на розвиток інформатики.
      Ключове питання: до чого приводять відкриття?

      Тематичні питання:
      1. В яких трьох основних напрямках розвивається інформатика? 

   

      Змістове питання:
          • Виділіть три нерозривно і істотно пов’язані частини інформати­ки: hardware, software, brainware.

      2. Як змусили комп’ютер думати?

      Змістові питання:
          • Які відкриття були зроблені в області обчислювальної техніки?
          • Які відкриття були зроблені в XX ст. в галузі інформатики?

      3. З якими іменами пов’язане становлення інформатики як науки? 

   

      Змістові питання:
          • Кого називають засновником науки?
          • 3 іменами яких людей пов’язаний розвиток інформаційно-кому­нікаційних технологій?

      Форма подання результатів проекту: презентація, буклет, відеоматеріали, Wiki-стаття.       Тема 3: Вибір комп’ютера.

      Предметно-змістовна область: інформатика.
      Тип проекту: рольово-ігровий.
      Мета: зробити усвідомлений вибір моделі комп’ютера, згідно з наяв­ними початковими умовами; змоделювати ситуацію практичного застосу­вання матеріалу з теми «технічні характеристики складових комп’ютера»; навчитися культурі поведінки в ситуації продавець - покупець. Ключове питання: Який комп’ютер вибрати?

      Тематичне питання: Як визначити, виходячи з потреб користувача, найбільш підходящу конфігурацію ПК?

      Змістові питання:
          • Які технічні характеристики основних складових персонального комп’ютера цікавлять користувача?
          • Як зробити розрахунок вартості вибраної комплектації?

      Форма подання результатів проекту: презентація, буклет.      Тема 4: «Інформаційні товари та послуги».
      Проблемне питання: Який рівень інформаційних послуг у вашому місті (районі, се­лищі)?
      Мета дослідження: Проаналізувати структуру інформаційних послуг та динаміку їх змін; виявити, які інформаційні послуги й у якому обсязі можна отримати у вашому мікрорайоні; проаналізувати структуру ринку інформаційних продуктів і послуг та ди­наміку змін на ньому; виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси й оцінити можливості задоволення навчальних потреб учнів.       Тема 5: «Спільна діяльність в мережі Інтернет».
      Проблемне питання: Як можна організувати спільну діяльність в мережі Інтернет?
      Мета дослідження: Виявити найбільш значущі для учнів інтернет-ресурси; про­аналізувати їх структуру та динаміку змін; з’ясувати можливості та потреби учнів у ви­користанні соціальних сервісів Веб 2.0; сформулювати рекомендації щодо ефективного використання Інтернету для спілкування та спільної творчої роботи, генерації ідей, об­говорення плану їх реалізації й отриманих результатів.       Тема 6: «Інформаційна безпека особистості».
      Проблемне питання: Як забезпечити інформаційну безпеку та дотримання авторських прав?
      Мета дослідження: З’ясувати, кому та від кого слід захищатися під час організації та проведення інформаційної діяльності, зокрема, в мережі Інтернет; як забезпечити власну інформаційну безпеку; визначити способи захисту авторських прав в Інтернеті, правила коректного поводження з авторськими правами інших; відшукати ресурси, які краще ви­користовувати в навчальних дослідженнях, щоб не порушити авторських прав.       Тема 7: «Бізнес-план: планування успіху».
      Проблемне питання: Учні та бізнес — це реальність?
      Мета дослідження: Ознайомитися із правилами складання бізнес-планів, дізнатись, які фонди й організації проводять конкурси на кращий бізнес-план серед молоді; проана­лізувати потреби вашого регіону (міста, селища), створити власний бізнес-план та напи­сати аргументованого листа до зацікавлених осіб з проханням прийняти його до розгляду й дозволити презентувати власні ідеї.       Тема 8: «У здоровому тілі здоровий дух».
      Проблемне питання: Як впливає здоровий спосіб життя на успішність людини?
      Мета дослідження: Дослідити історії успішних людей різних професій та визначити критерії успішності; оцінити роль здорового способу життя як фактору успіху людини в соціальній, професійній сфері та сімейному житті; обговорити способи організації здоро­вого способу життя та сформулювати рекомендації «10 правил життєвого успіху».       Тема 9: «Добро починається з тебе».
      Проблемне питання: Що я можу зробити для покращення життя вже сьогодні?
      Мета дослідження: Дослідити проблеми вашого регіону: соціальні, екологічні, куль­турні; визначити шляхи їх вирішення силами учнів вашого класу, школи, громади; спла­нувати та провести соціальну акцію: благодійний концерт чи ярмарок, екологічний рейд, фестиваль соціальної реклами тощо. 


      Тема 10: «Електронне урядування у школі».
      Проблемне питання: Як інформаційні технології можуть зробити життя шкільної громади кращим?
      Мета дослідження: Дослідити, які інформаційні ресурси потрібні для організації са­моврядування у школі: для збору та передавання відомостей між учнями школи, отри­мання зворотного зв’язку про ідеї, які обговорюються, розробки кошторису колективних справ тощо; визначити форму подання ресурсів, спосіб отримання та передавання даних; обговорити, який вплив матимуть запропоновані ресурси на мобільність, успішність, формування лідерських якостей учнів, досягнення кращих результатів у навчанні та ор­ганізації дозвілля; спланувати та провести представлення системи електронного уряду­вання.       Тема 11: «Наш розумний дім».
      Проблемне питання: Як допомогти моїй родині ефективно планувати та вести домаш­нє господарство?
      Мета дослідження: Дослідити витрати сімейного бюджету на ведення домашнього господарства; розробити інформаційну систему підтримки обліку, планування, розподі­лу, прогнозування сімейного бюджету; визначити джерела економії коштів та розрахува­ти їх; сформулювати рекомендації щодо ефективного ведення домашнього господарства й запропонувати інструменти для автоматизації підрахунків, презентувати їх громадській раді чи батьківському комітету для використання в родинах однокласників.      Тема 12: Пишаємось, що українці. 

      Мета: дослідити історію розвитку комп’ютерної техніки в Україні та визначити, які досягнення в цій галузі має Україна та українці.       Тема 13: Суд над комп’ютером. 

      Мета: визначити, у чому полягає шкід­ливий вплив комп’ютера на людину, та підготувати рекомендації для зменшення небезпеки.       Тема 14: Мій напарник - комп'ютер. 

      Мета: проаналізувати види та характеристики сучасних комп’ютерів, що є на ринку вашого регіо­ну, та визначити характеристики комп’ютерів, потрібні для вико­нання завдань у різних галузях людської діяльності.       Тема 15: Професія - ІТ-шник. 

      Мета: скласти довідник професій, які можна набути в галузі інформаційних технологій, з’ясувати, які на­вички повинні опанувати представники цих професій.    

  Переглядів: 579 | Додав: Natalka | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0
  avatar
  Вхід на сайт

  Мій E-mail
  mega_natawa@ukr.net

  Чижівська ОТГ

  Чижівська школа

  Сайт школи

  Сайт школи

  Сертифікати

  Пошук

  Календар
  «  Квітень 2020  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
    12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930

  Архів записів

  Друзі сайту
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook